Все новости Алтая
на одном сайте

Прокуратурой города за 5 месяцев 2021 года выявлено 10 фактов неформальной занятости

Прокуратурой города за 5 месяцев 2021 года выявлено 10 фактов неформальной занятости
---
14:54, 19 май 2021
497
0
Горно-Алтайск каланын прокуратуразы, Администрациянын ишчилериле 1омо, аргаачылар ла омоликтер ишке алган улустын 1асактарын канайда будурип турганын шиндеп коргон.
1асактын некелтезиле иш береечи уч куннин туркунына ишке алган улусла эки 1анынан иштин будурер айалгазын чокымдаган окылу 1оптожу тургузар учурлу.
Иштин турулталарыла 10 аргаачы, анчада ла садуда иштеп турган, улусты ишке алала бу чокымдаган чаазындарды ойинде тургуспай, мойноп турганынан улам круузына тургузылган.
Онойдо ок, Ишке киргенндердин тап эриктерин будурзин деп прократура некеген.