Все новости Алтая
на одном сайте

Каланын ичинде суре-чопти ойинде 1айладары прокуратурада 1аантай1ын а1аруда турат.

Каланын ичинде суре-чопти ойинде 1айладары прокуратурада 1аантай1ын а1аруда турат.
Новости
17:47, 08 июнь 2021
336
0
1ыл башталганынан ала суре тогор каруулу омоликтер коп катап каруузына тургузылган, акча да толор эдип кезеду алгандар.

Тергелик оператор до солунганд, де андый да болзо, суре ле колбулу сурактар эмдиге курч турат: Анчада ла контейнерлерди айландыра 1ерди арчыры.

Тургуза ойдо прокутарура каланын 1аргызына Администрацияда 1урт элемнинин сурактарын башкарар омоликти контейнерлерди одоштой сурени 1уунатсын деп баштанган.